Julijana Kure

Julijana KureNajprej je izdelovala različna ročna dela za potrebe družine, veliko je šivala in pletla. Veselje do risanja pa je imela že v otroških letih.

"Ko sem zvedela za barvanje na porcelan, se mi je zelo dopadlo. Je nekaj čisto drugačno in zanimivo za mene. Tudi lepo. Sem zadovoljna, da sem našla nekaj drugega za prosti čas."

Julijana Kure, doma iz Desklove vasi pri Starem trgu ob Kolpi, živi v Geelongu. V Avstraliji je že več kot štirideset let.